Rekrutteringsplan Smørås IL

FORMÅLET MED REKRUTTERINGSPLANEN

Denne planen er utarbeidet for å dokumentere og skape kontinuitet i hvordan Smørås IL rekrutterer spillere og foreldre til spill og verv i klubben. Planen tar også sikte på å legge føringer for mottakelse av spillere og foreldre, og hvordan disse skal følges opp gjennom sitt første år i klubben. I tillegg forteller rekrutteringsplanen om hvordan klubben håndterer overgangen fra barne- til ungdomsfotball og hvordan Smørås IL jobber med å beholde flest mulig ungdommer i klubben lengst mulig.

 

ANSVARSFORHOLD

I Smørås IL er det daglig leder som har rollen som rekrutteringsansvarlig. Det er oppstartsansvarlig i samarbeid med daglig leder som har ansvaret for å formidle invitasjoner, gjennomføre oppstartdagen, rekruttere foreldre til roller som trenere/lagsansvarlig m.m. Klubbens oppstartsansvarlige vil ha ansvaret for gjennomføringen av gruppens aktivitet sammen med foreldretrenere første skoleår. Oppstartsansvarlig rapporterer til daglig leder og daglig leder (rekrutteringsansvarlig) rapporterer til styret.

 

REKRUTTERINGSOMRÅDER

Smørås IL søker å rekruttere spillere fra klubbens nærområder. Invitasjoner sendes til førskolebarna i barnehager i vårt nærområde. Dette er en invitasjon til en tidlig oppstartdag i juni, som etterfølges av 3 treninger og invitasjon til Tine Fotballskole. Vi sender også med barna informasjon om oppstartdag i august. 

Vi sender invitasjoner til følgende barnehager:

 • Eventyrdalen Barnehage
 • Espira Solknatten Barnehage
 • Nesttun Indremisjons Barnehage
 • Skjoldtun Barnehage
 • Fanatunet Barnehage
 • Vappus Øvsttun Barnehage
 • Montessoribarnehagen Knerten
 • Apeltun Barnehage

Oppstartdagen i august gjennomføres i forbindelse med skolestart. Invitasjoner sendes ut som ranselpost og gjennom oppslag på følgende skoler:

 • Smørås skole
 • Apeltun skole

 

REKRUTTERINGSPROSESSEN

Rekrutteringsprosessen består av flere faser, som beskrives i det følgende.

PLANLEGGINGSFASE

 

 • Rekruttering – Rekrutteringsansvarlig tar kontakt med skoler og barnehager og avklarer om klubben kan levere inn invitasjoner til distribusjon blant førskolebarn/1. klassinger og etterspør antall barn. Dette skal gjøres innen 10. mai.
 • Oppstartsansvarlig fastsetter datoer for oppstartdagene (juni og august) i samråd med daglig leder. Daglig leder oppdaterer oppstartdag-invitasjonene basert på egen mal, og skriver ut det antall invitasjoner man trenger. 
 • Daglig leder inviterer ungdommer i klubben til å delta som trenere på oppstartdagene.
 • Oppstartsansvarlig har ansvar for å gjennomføre oppstartdagene.
 • Utstyrsansvarlig bestiller inn et passende antall 3er baller til utdeling på SFO og barnehager ifbm levering av invitasjoner til oppstartdager. I tillegg bestilles ballnett og 3er baller, til bruk på oppstartdag i juni og til utdeling til trenere for lagene på oppstartdag i august.
 • Daglig leder fastsetter også tidspunkt for foreldremøte senest 2 uker etter oppstartdag.

 

INFORMASJONSFASe

 

 • Oppstartsansvarlig deler ut invitasjoner og fotballer til de aktuelle barnehagene uken før oppstartdag i juni. Invitasjonene publiseres også på www.smoras.no, på sosiale medier og på infoskjerm ved klubbhuset på Slåtthaug.
 • Oppstartsansvarlig deler ut invitasjoner og fotballer uken før oppstartdag i august til aktuelle skoler (fotballene deles ut til SFO). Invitasjonene publiseres også på www.smoras.no, på sosiale medier og på infoskjerm ved klubbhuset på Slåtthaug.

 

GJENNOMFØRINGSFASE

 

Oppstartdag juni

 • Klubben presenterer de som er tilstede, formålet med oppstartdagen og hva som skal skje videre. Så deles barna inn i gutte-/jente-lag og trenerne gjennomfører en trening med god aktivitet for alle.

Oppstartdag august

 • Klubben presenterer de som er tilstede, formålet med oppstartdagen og hva som skal skje videre. Så deles barna inn i gutte-/jente-lag og trenerne gjennomfører en trening med god aktivitet for alle. Klubben inviterer foreldre til infomøte i klubbhuset mens treningen pågår.

 

OPPFØLGINGSFASE

 

 • Før første oppstartdag i juni er det fastsatt treningstid til påfølgende uker samt informasjon og påmeldingsinfo til Tine Fotballskole. Vi ønsker førskoleelevene velkommen tilbake til satt oppstartdag i august.
 • Oppstartsansvarlig er klubbens ressurs til planlegging av aktivitet og hjelp for foreldretrenere, dette for å sikre helhetlig oppfølging og en god oppstart for kullet. Vi ønsker at foreldretrenere kurses i løpet av første halvår. 
 • I løpet av de første 2 uker skal det kalles inn til et foreldremøte hvor klubben stiller med rekrutteringsansvarlig, oppstartsansvarlig, fair play-utvalg og trenerveileder.  

 

REKRUTTERING – REKRUTTERINGSANSVARLIG

Mye av arbeidet for å legge til rette for en god start for de aller yngste vil styres og tilrettelegges av klubbens rekrutteringsansvarlig og oppstartsansvarlig.

Rekrutteringsansvarlig skal sørge for informasjon til skoler og barnehager og første trening og informasjonsmøte.

 • Informasjon til barnehager skal sender ut før 17. mai. Oppstart skal skje siste uke i mai.
 • Informasjon til skoler skal deles ut som ranselpost første skoledag. Dette skal skje på Apeltun og Smørås skole.
 • Være ansvarlig for infomøte i forbindelse med oppstartstrening i august.
 • Være ansvarlig for foreldremøte med nye trenere og lagledere. Her skal informasjon om klubben, retningslinjer, politiattester og treningsplaner gjennomgås.

Oppstartsansvarlig 

 • Være ansvarlig for organisering av trening med nye spillere frem til foreldremøte er avholdt
 • Være bidragsyter og motivator til å få mange foreldre til å melde seg til roller rundt laget.
 • Følge 1.klasse-lagene gjennom første skoleår, være bidragsyter og støttespiller for nye foreldretrenere og hjelpe trenere inn på rett spor i henhold til klubbens visjon, verdier og retningslinjer.

 

VÅRE MÅLTALL

Vi har som mål å rekruttere inn 50 nye 1.klassinger hvert år, hvor av 30 gutter og 20 jenter. I 2020 er tallene 33 gutter og 15 jenter. Størrelsen på skoleklassene og fordelingen av jenter og gutter i de forskjellige årsklassene vil selvsagt ha innvirkning på vårt måltall.

 

BARNEHAGEFOTBALL

Smørås IL arrangerer barnehagefotball en time i uken gjennom hele skoleåret med innlagt pause i desember og januar. Treningene gjennomføres som et samarbeid mellom Sportslig utvalg og Ung@Smørås.

Informasjon om tilbudet sendes aktuelle barnehager to ganger årlig, august og januar, i tillegg til annonsering på hjemmeside, på sosiale medier og på infoskjerm på klubbhuset på Slåtthaug

 

TILRETTELAGT FOTBALL

Smørås IL tilbyr tilrettelagt fotball for jenter og gutter i alderen 6-15år. Dette er for spillere som ikke finner seg til rette på ordinære fotballag eller som har en funksjonsnedsettelse og som ønsker et tilpasset tilbud sammen med barn i samme alder.

Smørås IL vil delta i Stjerneserien, som er NFF Hordaland sitt serietilbud for spillere med funksjonsnedsettelse. Det er en egen barneklasse i Stjerneserien, der barnelagene spiller kamper mot hverandre på turneringsdager. Stjerneserien har fokus på det sosiale, mestringsfølelse og gleden av å drive idrett!

 

Kontaktperson for Stjernelaget i Smørås IL:

Even Andre Størdal, mob:907 59 612

eller mail til klubb: smil@smoras.no

 

SMØRÅS-FOR-ALLE

 

Smørås IL er en klubb for alle, også de som har utfordringer med økonomi. Vi har inkludering som en av våre kjerneverdier og er selvsagt vårt ansvar bevisst for økonomisk utenforskap.

Vi har opprettet et støttefond, Smørås-for-alle, hvor alle kan søke midler til aktivitet og utstyr. 

Les mer om Smørås-for-alle her: https://www.smoras.no/Smoras-IL/Toppmeny/Smoras-for-alle.html  

 

INKLUDERENDE

Smørås IL er for alle, uavhengig av etnisitet, funksjonsevne og betalingsevne, i Smørås er alle velkommen og i Smørås er fotball for jenter og fotball for gutter likestilt, både med tanke på økonomi, ressurser og drømmer. Alle våre trenere og lagsansvarlige er ansvarlig for at alle spillere i sin gruppe blir sett, opplever mestring og er inkludert i fellesskapet uavhengig av ferdigheter og opprinnelse.

 

OVERGANG FRA BARNE- TIL UNGDOMSFOTBALL

Smørås IL holder informasjonsmøte trenere i august, spillere i september og foreldre i oktober for alle våre 12års-lag. Tema for møtene er overgangen fra barne- til ungdomsfotball og et tema fra «trygge rammer». Ansvarlig for gjennomføringen er Sportslig utvalg i samarbeid med fair play-utvalget.

 

FLEST MULIG LENGST MULIG I UNGDOMSFOTBALLEN

Flest mulig, lengst mulig er klubbens hovedmål og skal gjenspeiles i vår aktivitet. Smørås er en klubb for alle, både de som ønsker å utvikle seg til et høyere nivå og de som ønsker å spille fotball med venner for moro. Vi tilbyr ekstratrening via Smørås Akademiet for jenter og gutter opp til og med 15år.

 • Vi har felles treningsgrupper i alle aldersgrupper og tilstreber en trenerdekning på 1 trener pr 10 spiller.
 • I kamp praktiseres 50% regelen, som sier at alle som trener jevnlig skal spille minst 50% av kampen. 
 • Viktig med medbestemmelse gjennom ungdomsfotballen, spillerne får komme med innspill til regler, treningsinnhold med mer, dette for å skape eierforhold til egen utvikling.
 • Sosiale samlinger i klubbhuset bør alle lag ha minst 3 ganger i halvåret.

Alle spillere i ungdomsfotball skal få tilbud om kurs i regi av NFF og Smørås. Dommerkurs, trenerkurs og lederkurs. I tillegg inviteres alle spillerne til å kunne «jobbe» i klubben via Ung@Smørås, hvor Smørås legger til rette for god arbeidserfaring og oppfølging av voksne ressurser.

Alle som av en eller annen grunn velger å slutte med fotball i ungdomsårene skal få tilbud om andre roller i klubben tilpasset den enkeltes ønskede involveringsgrad.

Smørås IL er mer enn bare fotball og vi ønsker å tilby alle som slutter om det er noe annet man ønsker å bidra med slik at man fortsatt kan være en del av miljøet i klubben.

Flest mulig lengst mulig betyr mer enn hvor lenge man spiller fotball, kan vi beholde ungdommene i klubben i andre roller, som også vil gi dem god (leder)erfaring, vil vi ikke bare beholde dem lenger men også gi de en god ballast for fremtiden. 

 

REKRUTTERING I UNGDOMSFOTBALLEN

 

I ungdomsfotballen er vi ikke aktivt ute og henter spillere, men ønsker å tiltrekke oss holdningssterke spillere som ønsker å være en del av gode treningsmiljøer hvor både det sosiale- og utviklingsperspektivet er en viktig del av fotballhverdagen. På jentesiden med få spillere i kullet er det naturlig å være åpen for samarbeid med andre klubber, hvor Smørås ønsker å ta på seg det administrative ansvaret og sørge for at våre verdier gjenspeiles også ved samarbeid.

Rekrutteringsplan_Sm%F8r%E5s-IL_2020.pdf Last ned rekrutteringsplanen her

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

31.10.2021
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug

07.11.2021
Smørås-dagen

12:00 - 18:00

Fana Arena

07.11.2021
Smørås-mesterskap i FIFA

12:00 - 17:00

Fana Arena

16.11.2021
Grasrottrener delkurs 1

17:30 - 21:00

Slåtthaug

02.12.2021
Grasrottrener delkurs 2

17:30 - 21:30

Slåtthaug