Smørås IL 2017-10-10 12:52:42

NFF Kvalitetsklubb nivå 2

Vi er i gang med prosessen mot NFF Kvalitetsklubb nivå 2. En styringsgruppe med bred forankring og erfaring er etablert og vi er allerede godt i gang til å gjøre klubbens rammeverk og rutiner enda bedre og tydeligere for alle våre medlemmer og familier. Skal vi få dette til sammen er det svært viktig at vi alle drar i samme retning slik at både aktiviteten på feltet og klubbdriften går hånd i hånd med vår visjon flest mulig, lengst mulig!

 

Bakgrunn

Smørås IL jobbet i nærmere 2 år i prosessen med å sertifisere oss som NFF Kvalitetsklubb nivå 1, vi ble sertifisert vinteren 2018. Kvalitetsklubbprosessen har løftet klubben mange hakk; vi har fått strukturert klubben på en strålende måte, vi har hatt et kompetanseløft både på trener og ledersiden og klubben jobber målrettet mot å tydeliggjøre sin rolle som idrettslag i nærmiljøet, ikke bare med fotball men med det samfunnsansvaret vi som idrettslag ønsker å ta for vårt nærmiljø. Prosessen var god, mange var involvert fra de fleste grupper i klubben og implementeringen av klubbens visjon og verdier har vært god. Klubben har mer og mer tatt styringen og vi kan i dag si at Smørås IL er klubbstyrt.

 

Hva er NFF Kvalitetsklubb

Kort fortalt er Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom arbeid med utvalgte kriterier.

På nivå 1 er det 20 kriterier som vi som klubb må oppfylle, innen organisasjon, aktivitet, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. NFF kvalitetsklubb 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre fra det første og grunnleggende nivået.

 

Hvorfor ønsker vi å oppnå nivå 2

Smørås IL ønsker å utvikle seg videre og ser på NFF Kvalitetsklubb nivå 2 som en naturlig måte å utvikle seg videre, ta nye steg og bli et enda tydeligere idrettslag i vårt nærmiljø. Styret i Smørås IL mener det er fornuftig at vår videre utvikling gjøres i samsvar med norsk fotball og idrett sine grunnverdier og forbundets velutviklede klubbutviklingsprosjekt. Smørås IL har opparbeidet seg en solid grunnmur og er klar for nye utfordringer.

 

Styringsgruppe

Vi er utrolig stolt og takknemlig for at vi har klart å sette sammen en styringsgruppe med god kompetanse og høyt engasjement. Styringsgruppen har fått tildelt sine ansvarsområder og ønsket er at vi derfra prøver å nå bredere ut i klubben til ressurser som ønsker å bidra inn mot konkrete områder, ledet av styringsgruppen.

 

Viktig å presisere at styringsgruppen ikke skal stå for all aktivitet prosessen medfører men være med å lage klubbens styringsverktøy for fremtidig aktivitet, som forenkler arbeidet med å få frivillige til å bidra og forenkler den frivilliges arbeid gjennom gode rutiner og beskrivelser.

   

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra til at Smørås IL tar nye steg og for alvor setter seg på fotballkartet, har du gode ideer og eller kompetanse som kan være til hjelp ser vi frem til å høre fra deg. Ta kontakt med klubbens Kvalitetsklubb ansvarlige Thomas Natland eller ta kontakt direkte med en i styringsgruppen innen det feltet du ønsker å bidra.

 

 

Navn Epost Ansvarsområde Delområde
Thomas Natland thomas@smoras.no  Kvalitetsklubbansvarlig Koordinere prosjektet , FIKS
Fabian Throndsen fabianthrondsen@hotmail.co Aktivitet Sportsplan, klubbens dag
Jan Grinde jagri@equinor.com  Aktivitet  Ekstratilbud, dommer
Annelin Haaland annelin.haaland@icloud.com  Organisasjon Klubbhåndbok, frivillighetskontakt
Aina Polden aina.polden@gmail.com  Organisasjon Årshjul, kommunikasjon
Morten Areklett morten.areklett@gmail.com  Organisasjon Økonomi
Erik Throndsen Erik.M.Throndsen@sr-bank.no  Organisasjon Organisasjonskart
Jonatan Svemo jonatan.svemo@gmail.com  Samfunns- og verdiarbeid Verdimøte, fair play, eat move sleep
Oddmund Hjartåker ohjar@broadpark.no  Kompetanse Leder- og trenerkompetanse

 

kvalitetsklubben.jpg

 

Smørås IL 2017-10-10 12:52:42

NFF Kvalitetsklubb nivå 2

Vi er i gang med prosessen mot NFF Kvalitetsklubb nivå 2. En styringsgruppe med bred forankring og erfaring er etablert og vi er allerede godt i gang til å gjøre klubbens rammeverk og rutiner enda bedre og tydeligere for alle våre medlemmer og familier. Skal vi få dette til sammen er det svært viktig at vi alle drar i samme retning slik at både aktiviteten på feltet og klubbdriften går hånd i hånd med vår visjon flest mulig, lengst mulig!

 

Bakgrunn

Smørås IL jobbet i nærmere 2 år i prosessen med å sertifisere oss som NFF Kvalitetsklubb nivå 1, vi ble sertifisert vinteren 2018. Kvalitetsklubbprosessen har løftet klubben mange hakk; vi har fått strukturert klubben på en strålende måte, vi har hatt et kompetanseløft både på trener og ledersiden og klubben jobber målrettet mot å tydeliggjøre sin rolle som idrettslag i nærmiljøet, ikke bare med fotball men med det samfunnsansvaret vi som idrettslag ønsker å ta for vårt nærmiljø. Prosessen var god, mange var involvert fra de fleste grupper i klubben og implementeringen av klubbens visjon og verdier har vært god. Klubben har mer og mer tatt styringen og vi kan i dag si at Smørås IL er klubbstyrt.

 

Hva er NFF Kvalitetsklubb

Kort fortalt er Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom arbeid med utvalgte kriterier.

På nivå 1 er det 20 kriterier som vi som klubb må oppfylle, innen organisasjon, aktivitet, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. NFF kvalitetsklubb 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre fra det første og grunnleggende nivået.

 

Hvorfor ønsker vi å oppnå nivå 2

Smørås IL ønsker å utvikle seg videre og ser på NFF Kvalitetsklubb nivå 2 som en naturlig måte å utvikle seg videre, ta nye steg og bli et enda tydeligere idrettslag i vårt nærmiljø. Styret i Smørås IL mener det er fornuftig at vår videre utvikling gjøres i samsvar med norsk fotball og idrett sine grunnverdier og forbundets velutviklede klubbutviklingsprosjekt. Smørås IL har opparbeidet seg en solid grunnmur og er klar for nye utfordringer.

 

Styringsgruppe

Vi er utrolig stolt og takknemlig for at vi har klart å sette sammen en styringsgruppe med god kompetanse og høyt engasjement. Styringsgruppen har fått tildelt sine ansvarsområder og ønsket er at vi derfra prøver å nå bredere ut i klubben til ressurser som ønsker å bidra inn mot konkrete områder, ledet av styringsgruppen.

 

Viktig å presisere at styringsgruppen ikke skal stå for all aktivitet prosessen medfører men være med å lage klubbens styringsverktøy for fremtidig aktivitet, som forenkler arbeidet med å få frivillige til å bidra og forenkler den frivilliges arbeid gjennom gode rutiner og beskrivelser.

   

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra til at Smørås IL tar nye steg og for alvor setter seg på fotballkartet, har du gode ideer og eller kompetanse som kan være til hjelp ser vi frem til å høre fra deg. Ta kontakt med klubbens Kvalitetsklubb ansvarlige Thomas Natland eller ta kontakt direkte med en i styringsgruppen innen det feltet du ønsker å bidra.

 

 

Navn Epost Ansvarsområde Delområde
Thomas Natland thomas@smoras.no  Kvalitetsklubbansvarlig Koordinere prosjektet , FIKS
Fabian Throndsen fabianthrondsen@hotmail.co Aktivitet Sportsplan, klubbens dag
Jan Grinde jagri@equinor.com  Aktivitet  Ekstratilbud, dommer
Annelin Haaland annelin.haaland@icloud.com  Organisasjon Klubbhåndbok, frivillighetskontakt
Aina Polden aina.polden@gmail.com  Organisasjon Årshjul, kommunikasjon
Morten Areklett morten.areklett@gmail.com  Organisasjon Økonomi
Erik Throndsen Erik.M.Throndsen@sr-bank.no  Organisasjon Organisasjonskart
Jonatan Svemo jonatan.svemo@gmail.com  Samfunns- og verdiarbeid Verdimøte, fair play, eat move sleep
Oddmund Hjartåker ohjar@broadpark.no  Kompetanse Leder- og trenerkompetanse

 

kvalitetsklubben.jpg

 

Smørås IL 2017-10-10 12:52:42

NFF Kvalitetsklubb nivå 2

Vi er i gang med prosessen mot NFF Kvalitetsklubb nivå 2. En styringsgruppe med bred forankring og erfaring er etablert og vi er allerede godt i gang til å gjøre klubbens rammeverk og rutiner enda bedre og tydeligere for alle våre medlemmer og familier. Skal vi få dette til sammen er det svært viktig at vi alle drar i samme retning slik at både aktiviteten på feltet og klubbdriften går hånd i hånd med vår visjon flest mulig, lengst mulig!

 

Bakgrunn

Smørås IL jobbet i nærmere 2 år i prosessen med å sertifisere oss som NFF Kvalitetsklubb nivå 1, vi ble sertifisert vinteren 2018. Kvalitetsklubbprosessen har løftet klubben mange hakk; vi har fått strukturert klubben på en strålende måte, vi har hatt et kompetanseløft både på trener og ledersiden og klubben jobber målrettet mot å tydeliggjøre sin rolle som idrettslag i nærmiljøet, ikke bare med fotball men med det samfunnsansvaret vi som idrettslag ønsker å ta for vårt nærmiljø. Prosessen var god, mange var involvert fra de fleste grupper i klubben og implementeringen av klubbens visjon og verdier har vært god. Klubben har mer og mer tatt styringen og vi kan i dag si at Smørås IL er klubbstyrt.

 

Hva er NFF Kvalitetsklubb

Kort fortalt er Kvalitetsklubb er et klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges Fotballforbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom arbeid med utvalgte kriterier.

På nivå 1 er det 20 kriterier som vi som klubb må oppfylle, innen organisasjon, aktivitet, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. NFF kvalitetsklubb 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre fra det første og grunnleggende nivået.

 

Hvorfor ønsker vi å oppnå nivå 2

Smørås IL ønsker å utvikle seg videre og ser på NFF Kvalitetsklubb nivå 2 som en naturlig måte å utvikle seg videre, ta nye steg og bli et enda tydeligere idrettslag i vårt nærmiljø. Styret i Smørås IL mener det er fornuftig at vår videre utvikling gjøres i samsvar med norsk fotball og idrett sine grunnverdier og forbundets velutviklede klubbutviklingsprosjekt. Smørås IL har opparbeidet seg en solid grunnmur og er klar for nye utfordringer.

 

Styringsgruppe

Vi er utrolig stolt og takknemlig for at vi har klart å sette sammen en styringsgruppe med god kompetanse og høyt engasjement. Styringsgruppen har fått tildelt sine ansvarsområder og ønsket er at vi derfra prøver å nå bredere ut i klubben til ressurser som ønsker å bidra inn mot konkrete områder, ledet av styringsgruppen.

 

Viktig å presisere at styringsgruppen ikke skal stå for all aktivitet prosessen medfører men være med å lage klubbens styringsverktøy for fremtidig aktivitet, som forenkler arbeidet med å få frivillige til å bidra og forenkler den frivilliges arbeid gjennom gode rutiner og beskrivelser.

   

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra til at Smørås IL tar nye steg og for alvor setter seg på fotballkartet, har du gode ideer og eller kompetanse som kan være til hjelp ser vi frem til å høre fra deg. Ta kontakt med klubbens Kvalitetsklubb ansvarlige Thomas Natland eller ta kontakt direkte med en i styringsgruppen innen det feltet du ønsker å bidra.

 

 

Navn Epost Ansvarsområde Delområde
Thomas Natland thomas@smoras.no  Kvalitetsklubbansvarlig Koordinere prosjektet , FIKS
Fabian Throndsen fabianthrondsen@hotmail.co Aktivitet Sportsplan, klubbens dag
Jan Grinde jagri@equinor.com  Aktivitet  Ekstratilbud, dommer
Annelin Haaland annelin.haaland@icloud.com  Organisasjon Klubbhåndbok, frivillighetskontakt
Aina Polden aina.polden@gmail.com  Organisasjon Årshjul, kommunikasjon
Morten Areklett morten.areklett@gmail.com  Organisasjon Økonomi
Erik Throndsen Erik.M.Throndsen@sr-bank.no  Organisasjon Organisasjonskart
Jonatan Svemo jonatan.svemo@gmail.com  Samfunns- og verdiarbeid Verdimøte, fair play, eat move sleep
Oddmund Hjartåker ohjar@broadpark.no  Kompetanse Leder- og trenerkompetanse

 

kvalitetsklubben.jpg

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

23.01.2022
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug