Smørås IL

Handlingsplan mot mobbing

(revidert: 07.06.20)

 

 

Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing:

 

Smørås IL skal være et trygt sted å være. Vi har et ønske om å være flest mulig - lengst mulig. Vår målsetning er at å skape verdier og leveregler som sikrer at alle barn, unge og voksne føler seg velkommen og inkludert i klubben vår – og gleder seg til både trening og kamp. Som et samfunnsansvar vi tar på alvor, arbeider vi for at disse verdiene skal følge med personen ut i samfunnet for øvrig. Våre verdier i Smørås IL er Inkludering - Mestring - Glede - Kameratskap.

 

Hva er mobbing? 

 

Mobbing er definert av Norges Idrettsforbund som gjentatte negative handlinger fra en eller flere rettet mot en annen. Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle å bli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre utsettes for.

 

 

Mobbing kan skje på mange måter

 • Fysisk mobbing gjennom for eksempel å slå, sparke, lugge, spytte, dytte eller ødelegge eiendeler til den som blir mobbet. 
 • Verbal mobbing gjennom å si nedlatende eller krenkende ting om en person. True, spre usanne rykter eller bruke grove og krenkende ord. 
 • Psykisk mobbing gjennom for eksempel ryktespredning, manipulering og utestengning. 
 • Mobbing via sosiale medier gjennom for eksempel krenkende eller truende tekstmeldinger eller kommentarer på nettet. Ryktespredning via nettet eller spredning av private eller intime bilder. 

 

Dette forventer vi av deg som spiller:

 • Vis respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere og publikum. 
 • Vær en god lagkamerat/lagvenninne 
 • Vær tolerant 
 • Sørg for at lagkameraten/lagvenninnen din har det bra
 • Vær positiv 
 • Vis omtanke

 

Dette forventer vi av deg som trener / lagleder:

 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv 
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»
 • Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre 
 • Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og Smørås IL

Dette forventer vi av foresatte og publikum:

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter etc. forankres fotballens og klubbens verdisyn
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner
 • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller, og husk at også du skal opptre som et forbilde!

Holdninger:

Smørås IL har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Vi må alle ta affære hvis vi opplever at noen ikke har det bra. Det gjelder både barn og voksne. 

 

Holdninger blir ikke til ved fine kampanjer, skriftlige kontrakter eller flotte ord fra styret eller andre. Det er det som skjer i hverdagen som teller: - På banen, i hallen, i garderoben, på trening, kamp og cuper. 

 

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som er tilknyttet/medlem/trener/leder i Smørås IL må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben vår. Når du ser eller oppdager mobbing, eller om du bare har en mistanke: Du skal alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

 

 

Hva gjør vi dersom vi oppdager eller har mistanke om mobbing

 • Aldri snu deg vekk eller late som ingenting. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den. Trener/lagleder er den ansvarlige for å ta tak i dette. Om det ikke reageres, bidrar det til at mobbingen fortsetter.
 • Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen. 
 • Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget. 
 • Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund. Involvere foreldre. 
 • Bruk Fair Play-utvalget i klubben for veiledning og hjelp om man ikke klarer å løse mobbesituasjonen selv. 
 • Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Hva gjør vi for å forebygge mobbing, hets og trakassering i Smørås IL?

 • Vi ønsker å få på plass en Fair Play-pris til et Smørås-forbilde: en person som har gjort noe fint for en annen/andre, eller til et lag som opptrådt i god Fair Play-ånd.
 • Smørås IL er en Kvalitetsklubb nivå 1 gjennom NFF. Gjennom arbeidet for å bli dette er det utviklet tydelige verdier, økt kompetanse og ryddige strukturer. Klubben jobber i 2020 for å bli en Kvalitetsklubb nivå 2, noe som vil bidra til økt utvikling som klubb og forhåpentligvis en enda bedre plass å være medlem av.
 • Klubbens verdier er inkludering - mestring - glede - kameratskap
 • Klubben har et Fair Play-utvalg som jobber holdningsskapende og forebyggende ved å fremme klubbens verdier, samt til å bistå håndteringen uheldige saker som kan oppstå.
 • Foreldremøter, spillermøter, trener/lagleder-samlinger. Ønskelig at Fair Play er et fast punkt på alle møter/samlinger.
 • Fair Play-avtale mellom klubb og spiller. Benyttes i forkant av sommer-cuper. Kan også benyttes før hver sesong.

Skrivet er utarbeidet av Fair Play-utvalget i Smørås IL. Det er inspirert av IL Manglerud Star fotball sin “Handlingsplan mot mobbing”. Definisjoner og innhold er for øvrig basert på Norges Idrettsforbund sine nettsider om mobbing https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

23.01.2022
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug