Smørås IL 2020-12-09 16:59:53

Trygge rammer

NFF har en målsetning om at all aktivitet i fotball-Norge skal bygge på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene, både på og utenfor banen, skal foregå på en sånn måte at alle opplever trygghet. Smørås ønsker å legge til rette for dette, og følge opp NFFs prinsipper på området. Dette innebærer blant annet 

Et klart standpunkt til bruk av rusmidler og doping

Nulltoleranse for mobbing, vold, overgrep, rasisme, diskriminering og trakassering

Trafikksikkerhet som styrende for aktivitet som innebærer reising

Smørås IL skal alltid sette trivsel og trygghet for alle våre medlemmer først. Trivsel og trygghet er avgjørende for både sportslig og personlig utvikling, i alle aldersgrupper.

 

Trygge rammer som tema i felles fora

 

Som Kvalitetsklubb skal vi gjennomføre minst ett Smørås IL har egne retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamper. Disse er implementert gjennom våre sportsplaner, og dermed tilgjengelig på våre nettsider – her.

Alle trenere og lagledere er pålagt å gjøre seg kjent med sportsplanene tilpasset det aldersnivå han/hun er trener eller lagleder for, og vil dermed også måtte gjøre seg kjent med klubbens retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i denne forbindelse.

Årlig møte i tråd med kvalitetsklubbkriteriene. Ett av de fire hovedemnene på disse møtene er Trygge rammer. Under dette punktet skal møtet omhandle ett av de følgende temaene:

  • Seksuelle overgrep og trakassering
  • Doping
  • Alkohol
  • Trafikksikkerhet
  • Kampfiksing og spilleavhengighet
  • Mobbing og rasisme
  • Skader og forsikring
  • Ernæring

Mer om de årlige møtene finner du ved å klikke Årlig møte.

 

Konkrete tiltak for trygge rammer

 

Om seksuelle overgrep og trakassering

Smørås IL holder seg løpende oppdatert på veilederne fra NFF og NIF angående seksuelle overgrep og trakassering. Styret skal gjennomføre en årlig gjennomgang av retningslinjer og status på politiattester i klubben, da dette er et sentralt verktøy for å motvirke seksuelle overgrep. Politiattest er lovpålagt, og Smørås IL har til enhver tid en person som er ansvarlig for å innhente og sjekke politiattester. Rollen er beskrevet i under «Politiattest-ansvarlig».

Styret i klubben har også laget beredskapsplan og etiske retningslinjer som alle med tillitsverv i klubben skal signere. Disse finner dere på undermenyen på denne siden.

 

Doping

Smørås IL tar antidoping-arbeid på alvor. Holdningsskapende arbeid står sentralt i klubbens innsats mot doping i Smørås. Som en følge av dette har klubbens hovedstyre bestemt at gjennomgang av Antidoping Norges e-læringskurs er obligatorisk for alle spillere over 13 år.

Smørås IL har også gjennomgått prosessen for, og er sertifisert som, «Rent idrettslag»

 

Alkohol og RUS

ALKOHOL Klubbens holdning til alkohol er nedfelt i Alkoholpolicy for klubben og den presiseres i trenerkontraktene. Smørås IL deler NFFs syn om at miljøet i alle aldersbestemte klasser skal være alkoholfritt i klubbarrangementer. 

Retningslinjene skal synliggjøres på klubbens hjemmesider.

Retningslinjene er en del av informasjonen som gis til alle nye medlemmer og deres foresatte.

Klubbens alkoholpolicy kan dere lese på undermenyen på denne siden

 

Trafikksikkerhet

Å spille fotball betyr ofte at man er avhengig av å kjøre bil, eller bli kjørt i bil, enten det er til trening, bortekamper eller annen aktivitet. I Smørås skal lagledelsen se til at all transport til og fra bortekamper skjer på en sikker måte, med erfarne og trygge sjåfører.

Bruk av bilbelte, respekt for fartsgrenser, avstand til andre bilder og trafikkreglene for øvrig skal være en selvfølge. Sikkerheten til våre medlemmer er det viktigste, i alle sammenhenger.

 

Kampfiksing og spilleavhengighet

Både spilleavhengighet og kampfiksing er reelle utfordringer i fotballen. Nyhetsoppslag de siste årene har økt bevisstheten om problemet, men alle klubber må gjøre sin del for å opplyse, skape holdninger og formidle kunnskap om dette.

Hvis noen har problemer med overdreven spilling eller mistenker at noen har foretatt seg noe for å påvirke resultatet i en kamp på utilbørlig vis skal de kunne komme til klubben, enten via trener, lagsansvarlig, utvalg, styre eller andre – kontakt den du er mest komfortabel med å snakke med.

Vi minner om at også det å spille på egne kamper – også dersom man spiller på egen seier – er ulovlig. 

 

Mobbing og rasisme

I Smørås IL er det nulltoleranse for rasisme og diskriminering.

 

Klubbens Fair play-utvalg har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing og det skal jobbes aktivt i klubben og blant klubbens tillitsvalgte for at Smørås IL skal være et trygt sted hvor mobbing er ut. Handlingsplanen finner dere u undermenyen på denne siden. Link til Norges Idrettsforbund sin temaside om #STOPP kampanjen finner dere HER

 

Skader og forsikring

Alle som trener og spiller i Smørås IL må registreres som medlem! Dette pga forsikringsordningene til Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.

 

Inntil den dagen man fyller 13 år er man dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring når hendelsen skjer ved organisert aktivitet i idrettslaget.

 

Fra og med 13 år er man dekket av klubbens lagsforsikring. Den er gyldig når spilleren er registrert i FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem) og medlemskontingent og treningsavgift er betalt. Derfor er det vesentlig at kontingent / treningsavgift er betalt, slik at medlemskapet er intakt.

Les mer om skader og forsikring HER

 

Sunne vaner (Eat-Move-Sleep)

Sunne vaner i hverdagen er et viktig element for fysisk form, sportslig utvikling og helse. Smørås skal formidle kunnskap om sunt kosthold og riktig ernæring til våre medlemmer, og tilstrebe at våre arrangementer har sunne mat-alternativer. Fair Play-utvalget vil formidle innholdet i “Eat Move Sleep (EMS)” under deres samlinger. Fair Play-samlinger samler store grupper av klubbens medlemmer og er en fin arena for å få budskapet ut på en god måte. Det er da tiltenkt at dette innholdet presenteres i tillegg til et Fair Play-tema for målgruppen på samlingen.  Klubben vurderer i fremtiden å bli en EMS-ambassadør og arrangere EMS-cuper.

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

31.10.2021
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug

07.11.2021
Smørås-dagen

12:00 - 18:00

Fana Arena

07.11.2021
Smørås-mesterskap i FIFA

12:00 - 17:00

Fana Arena

16.11.2021
Grasrottrener delkurs 1

17:30 - 21:00

Slåtthaug

02.12.2021
Grasrottrener delkurs 2

17:30 - 21:30

Slåtthaug