Kommunikasjonsstrategi for Smørås IL

 

En kommunikasjonsstrategi skal hjelpe idrettslaget å prioritere informasjon de ønsker å formidle. 
Å utvikle en kommunikasjonsstrategi er en prosess som består av tre hovedelementer; 
1. Hva og hvordan kommuniserer vi i dag? 
2. Hva og hvordan ønsker vi å kommunisere?
3. Hvilke kanaler må vi benytte for å nå ut med det vi ønsker å kommunisere?

 

1.     Situasjon – klubbens kommunikasjon i dag

Beskriv idrettslaget gjennom visjonen, verdiene og den virksomhetsideen som er utarbeidet i klubbutviklingsarbeidet. 

Visjon; Flest mulig, Lengst mulig

Kjerneverdier i Smørås

·       Inkludering – Smørås IL skal være en inkluderende klubb for alle i nærområdet, og på best mulig måte ta vare på flest mulig, lengst mulig.

·       Mestring – Smørås IL sitt sportslige tilbud skal ha fokus på at trivsel og utvikling skapes gjennom mestring, på riktig nivå for den enkelte.

·       Glede – Smørås IL skal legge til rette for gode opplevelser i et trygt miljø, slik at alle opplever glede gjennom aktiviteten.

·       Kameratskap – Smørås IL skal være en klubb der alle tar vare på, og bryr seg om hverandre i vennskapelige omgivelser.

Ambisjoner

·       Vi er gjennomgående klubbstyrt og med klare ansvars- og rollefordelinger.

·       Vi er best på fotball-fasiliteter i Bergen Sør.

·       Vi har en sunn og ryddig økonomi med positiv egenkapital og god likviditet.

·       Vi er en foretrukken og strategisk samarbeidspartner for sponsorer og andre støttespillere.

·       Vi har et sportslig kvalitetstilbud til alle, med byens laveste frafallsprosent.

 

Smørås jobber med å kommunisere visjon, verdier og ambisjoner i alle ledd. Det er viktig at spillere, støtteapparat, sponsorer, medlemmer og andre interessenter kjenner seg igjen i dette i hverdagen.

Til dette brukes det primært internettsiden, SOME og møtevirksomhet til, men gjenspeiler seg også hverdagen til lagene.  

 

2.     Mål – hva og hvordan ønsker vi å kommunisere?

Målene til idrettslagets kommunikasjonsstrategi skal beskrive hvor laget skal. Målene bør ta utgangspunkt i lagets visjon, verdier og virksomhetside. Hvilket bilde ønsker laget at medlemmene og omgivelsene skal ha av oss? 

Smørås IL ønsker at båre medlemmer og omgivelser skal kjenne seg igjen i våre mål. 

Overordnet mål.: 

·       Alltid ha fokus på fair play.

·       Legge til rette for god sportslig utvikling for alle, uansett ferdighetsnivå.

·       Fokusere på trivsel og utvikling framfor resultater.

·       Differensiere med tanke på mengde og kvalitet slik at både topp og bredde får et godt

·       tilpasset tilbud.

·       Utvikle spillere til å gå hele veien opp til klubbens ulike seniorlag for menn og

·       kvinner.

·       Legge til rette for en god utvikling av klubbens trenere, ledere og dommere.

 

En kommunikasjonsstrategi kan også ha et konkret mål, for eksempel å kommunisere at klubben har startet med barneidrett, eller at de tilbyr trening i nytt anlegg. Her har gjerne marked innspill…!

Målgrupper (hvem skal informeres?) 

Målgrupper er en nøyaktig spesifisert gruppe mennesker. Idrettslaget må velge ut hvilke grupper som er viktigst å forholde seg til med tanke på lagets prioriterte satsingsområder. Hvem skal laget kommunisere med? Målgrupper til idrettslaget kan for eksempel være:

a.     Medlemmer

                                               i.     Utøver

                                              ii.     Trener

                                             iii.     Støtte apparat

                                             iv.     Foreldre

                                              v.     Tillitsvalgte (leder og styre)

                                             vi.     Grupper

b.     Sponsorer (eksisterende og potensielle)

c.      Idrettskretsen

d.     Særkretser og region 

e.     Andre idrettslag

f.      Idrettsrådet

g.     ”ikke medlemmer”

 

3.     Kommunikasjonskanaler (hvordan skal det informeres?)

Etter å ha besvart hovedspørsmålene hvor idrettslaget står i dag (situasjonen i dag) og hvor det skal (mål og prioriterte målgrupper), må det beskrives hvilke kanaler som skal benyttes for å nå dit idrettslaget ønsker. Her er et utvalg av mulige kommunikasjonskanaler og hvordan de kan benyttes for å nå ut til målgruppene. 

3.1       Muntlige

·       Møter

o   Årsmøte

o   Foreldremøte: Brukes for å samle foreldrene i idrettslaget og kan for eksempel arrangeres i forbindelse med sesongstarten. Dette er en fin arena for å engasjere foreldre til ulike verv i idrettslaget samt gi foreldrene en bedre forståelse for idrettslagets visjon, verdier og virksomhetside. 

o   Medlemsmøter: Arrangeres når idrettslaget har behov for å formidle og/eller diskutere viktige saker som påvirker medlemmene. For eksempel temadiskusjon, informasjonsmøter etc.). 

·       Telefon 

o   Særlig til bruk ved planlegging og organisering og ellers når det er behov for å gi raske beskjeder som krever umiddelbar bekreftelse eller tilbakemelding. 

·       Samtaler mellom enkeltpersoner


3.2       Skriftlige

·       Brev

o   Brevveksling benyttes når det er krav om skriftlig underskrift på dokument, eller ved særlige tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig. All annen brevveksling bør foregå elektronisk. 

·       Informasjonsmateriell

o   Årsberetning: Naturlig å utgi i papirformat alene eller sammen med en elektronisk versjon.

o   Flyers og brosjyrer: Kan benyttes i idrettslagets nærmiljø for å synliggjøre lagets logo i tillegg til verdier og visjon. 

·       Aviser/blader

o   Idrettslaget kan benytte seg av slike kanaler ved store enkeltsaker med høy viktighet for Smørås IL

 

3.3       Elektroniske

·       E-post

o   Saksbehandling: Ved saksbehandling kan e-post brukes som en effektiv kommunikasjonskanal.

o   Nyhetsbrev: Elektronisk nyhetsbrev benyttes når medlemsinformasjon skal hurtig ut til medlemsmassen. Nyhetsbrevet bør også publiseres på idrettslagets hjemmeside.

·       Hjemmeside

o   Hjemmesiden brukes til å samle all informasjon om idrettslaget og fungerer som en database hvor en kan hente ut viktig informasjon som møtereferat, klubbhåndbok, kampoppsett og liknende. 

o   Hjemmesiden brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å informere nye brukere om idrettslagets aktivitetstilbud, visjon, verdier og virksomhetside, kontaktinformasjon og likende.

·       Mobil

o   Mobilbruk benyttes først og fremst mellom medlemmene i idrettslaget ved planlegging og organisering av aktivitet.

o   Spond: Påmminnelse om trening, kamp og andrearrangementer på lag og spiller nivå

o   Sms: Benyttet blant utvalgte grupper medlemmer som har behov for rask beskjed. For eksempel ved påminnelse om møter, aktivitet og liknende. 

·       Sosiale medier

o   Facebook, Twitter, YouTube, Snap og Instagram

o   Smørås Il er aktiv på flere sosiale medier, men det stilles krav til oppfølging for at det skal fungere som en god informasjons og kommunikasjonskanal. 

o   Kan benyttes til å markedsføre aktiviteten i idrettslaget og poste viktige nyhetssaker.

o   Medlemmer kan poste opp bilder fra idrettslagets arrangement.

o   Sosiale medier kan brukes som diskusjonsforum, men det må da modereres av en ansvarlig for SOME, da dette krever høy oppmerksomhet og mulig kan utvikle debatter som har en negativ innvirkning på Smørås Ils omdømme.

 

Smørås IL må bruke avklaringene over til å lage en handlingsplan som viser hvem som har ansvar for å informere og når det skal skje. Da blir klubben i stand til å gjennomføre kommunikasjonsstrategien. 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

31.10.2021
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug

07.11.2021
Smørås-dagen

12:00 - 18:00

Fana Arena

07.11.2021
Smørås-mesterskap i FIFA

12:00 - 17:00

Fana Arena

16.11.2021
Grasrottrener delkurs 1

17:30 - 21:00

Slåtthaug

02.12.2021
Grasrottrener delkurs 2

17:30 - 21:30

Slåtthaug