Rollebeskrivelser

Hovedstyret

 • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. 
 • Visjon- og verdiarbeid. 
 • Økonomisk -/ og driftskontroll. 
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller. 
 • Å følge idrettens lover og representere klubben utad. 
 • For å legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere. 
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester. 
 • Igangsetting av utviklingsprosjekter. 

 

Leder 

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. 
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. 
 • Klubbens pressekontakt. 
 • Representere klubben utad. 
 • Ansvar for oppfølging av daglig leder og den daglige driften. 

 

Nestleder 

 • Stedfortreder for leder. 
 • Referent på styremøter 
 • Ellers definerte oppgaver, som styremedlemmer. 

 

Styremedlem (varamedlem) 

 • Ta del i styrets definerte oppgaver innen mål- og strategiarbeid. 
 • Ansvar for klubbens visjon- og verdiarbeid. 
 • Legge til rette for gode rammer for hele klubben. 
 • Definerte ansvarsområder / oppgaver innen trygge rammer, fair play, jentefotball, guttefotball, marked, økonomi og anlegg.
  Representere klubben utad. 

 

Sportslig utvalg

 • Utvalgets oppgaver:
 • Følge opp Sportsplanen mot barn-, ungdom- og senior-lag og Akademiet mhp sport.
 • Håndtere avvik fra sportsplanen (herunder også hospitering/differensiering)
 • Sørge for at klubben når sine strategiske mål innenfor sport
 • Rekruttere trenere og dommere
 • Tilby/informere om trenerkurs og dommerkurs til medlemmer
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
 • Ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak
 • Tilrettelegge for treningsverktøy (Joymo, Treningsøkta og Supercoarch o.l.)
 • Følge opp trenere gjennom trenerveilederne i SU 
 • Trenerforum (før sesong, før sommerferien og i høstsesong)
 • Gjennomføre årlig Kick off møte før sesongstart
 • Gjennomføre årlig trivselsundersøkelse blant spillerne
 • Følge opp barnehage-treninger
 • Samarbeid med UKSE (Camp, treningsleir og trenertur) 
 • eFotball 
 • Rapporterer til styret

 

Fair play-utvalget

 • Utvalget skal forsøke å være forankret i medlemmer fra alle områder i klubben (styret, spiller, trener, foresatt, dommer)
 • Avholde årlige verdimøter/Fair Play-samlinger på alle nivåer i klubben for å sikre at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle nivåer. Målgruppene er trenere/ledere, spillere og foreldre. Disse møtene skal inneholde: 
  • Klubbens verdigrunnlag (Flest mulig, lengst mulig - inkludering, mestring, glede, kameratskap)
  • NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  • Fair play
  • Trygge rammer (trafikk, doping, alkohol, ernæring, seksuelle overgrep og trakassering, og pengespill)
 • Utarbeide og følge et årshjul for arbeidet.
 • Håndtere Fair Play-saker som oppstår i klubben, både positive og negative. Dette kan være alt fra uakseptable situasjoner i kampsammenheng som må slåes ned på, til positive gladsaker som må fremheves og skrytes av. Ansvar for å melde videre til kretsen ved behov.
 • Påse at klubbanlegget har et Fair Play-preg. Bestille aktuelle effekter.
 • Klubbens kommunikasjon med andre lag, krets og forbund vedrørende Fair Play.
 • Klubbens fagansvarlige for Fair Play. Delta på kretsen samlinger for Fair Play-ansvarlige for faglig påfyll og inspirasjon. Videreformidle dette ut i klubben gjennom verdimøter/Fair Play-samlinger.
 • Ha en synlig rolle i klubbens hverdag og arrangementer. Bidra til økt fokus på Fair Play.
 • Kommunisere ut innholdet i Eat-Move-Sleep til klubbens medlemmer. 

 

Seniorutvalget

 • Være støttespiller for klubbens seniorlag
 • Stå for det administrative i seniorfotballen
 • Arrangere månedlige samarbeidsmøter mellom trenere/ledere i seniorfotballen
 • Tilrettelegge og planlegge seniorgruppens deltakelse på klubbens dugnader og felles arrangementer.
 • Planlegge årlig treningsleir i tett dialog med daglig leder
 • Arrangere årlig Høstcup
 • Arrangere sosiale arrangement på tvers av lag i seniorgruppen
 • Rapporterer til styret

 

Arrangementsutvalget

 • Bistå administrasjonen på egne cuper, i forhold selve gjennomføringen og tenke nyskapende.
 • Stå for planlegging og gjennomføring av sosiale arrangement på tvers av kjønn og/eller aldersgrupper
 • Bistå administrasjonen i planlegging og gjennomføring av Smørås-dagen.
 • Foreslå nye typer arrangement som klubben kan arrangere
 • God dialog med daglig leder
 • Rapporterer til styret

 

Anleggsutvalget

 • Ha god oversikt over klubbens eksisterende anlegg
 • Ha kontroll og eierskap til klubbens vedlikeholdsplan
 • Ha tanker rundt oppgradering / forbedring på vedlikehold og utnyttelse av klubbens eksiterende anlegg og spille inn forslag til prioriteringsliste til styret
 • Jobbe målrettet og løsningsorientert mot klubbens strategi og ambisjon på anlegg
 • God dialog med daglig leder
 • Rapporterer til styret

 

Laglederutvalget

 • Være støttespiller for klubbens lagledere
 • Arrangere 3 årlige møteplasser for klubbens lagledere - laglederforum
 • Ansvar for utarbeidelse, implementering og revidering av laglederhåndbok
 • Tilby/informere om relevante kurs og samlinger både internt og eksternt

 

Markedsutvalget

 • Bistå markedsansvarlig med kommersielle og inntektsskapende aktiviteter som sponsoratarbeid, salgsdugnader, salgsaktiviteter, søknadsskriving osv
 • Ta initiativ til, lage og oppdatere årshjul for kommersielle aktiviteter og sørge for gjennomføring av disse aktivitetene.
 • Sette ambisjons- og budsjettmål sammen med markedsansvarlig.
 • Ha en synlig rolle i klubbens hverdag og arrangementer for å vise og eksemplifisere viktigheten av arbeidet med kommersielle aktiviteter.
 • Videre også sørge for rekruttering av frivillige og hjelpere i det kommersielle arbeidet.
 • Avholde jevnlige fysiske/digitale møter i utvalget og med daglig ledelse/administrasjon for å sikre informasjonsutveksling og fremdrift.
 • Rapporterer til styret

 

Ungdomsutvalget

 • Ungdommenes eget utvalg
 • Arrangere ungdomskvelder
 • Utarbeide et årshjul over aktiviteter av ungdom for ungdom
 • Delta på klubbarrangementer
 • For å fremheve klubbens ungdommer og arbeidet som gjøres
 • For å hjelpe til i planlegging/gjennomføring
 • Ha et forhold til Ung@Smørås og være klubbens støttespiller og representant blant ungdommene
 • Bidra til å gjøre prosjektet kjent blant klubbens ungdommer
 • Bidra til at prosjektet blir noe positivt for både klubben og ungdommene
 • Komme med forslag til underprosjekter som kan bli en del av Ung@Smørås
 • Ha et bevisst forhold til frafall og bistå klubben i jobben med å hindre frafall blant ungdommer

 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

31.10.2021
Barnehage-fotball

11:00 - 12:00

Slåtthaug

07.11.2021
Smørås-dagen

12:00 - 18:00

Fana Arena

07.11.2021
Smørås-mesterskap i FIFA

12:00 - 17:00

Fana Arena

16.11.2021
Grasrottrener delkurs 1

17:30 - 21:00

Slåtthaug

02.12.2021
Grasrottrener delkurs 2

17:30 - 21:30

Slåtthaug